Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2009Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
-[20098]сiк з будь-яких iнших плодiв або овочiв:
--2009 89iнший:

- - - [2009 89 1]з числом Брiкса бiльш як 67:
- - - - [2009 89 11]сiк грушевий:
- - - - - 2009 89 11 00вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - 2009 89 19 00iнший
- - - - [2009 89 3]iнший:
- - - - - [2009 89 34]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
- - - - - - 2009 89 34сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - 2009 89 34 10сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту
- - - - - - - 2009 89 34 20сiк плодiв гуаяви та манго
- - - - - - - 2009 89 34 90iншi
- - - - - - 2009 89 35 00iнший
- - - - - [2009 89 36]iнший:
- - - - - - 2009 89 36 00сiк тропiчних плодiв
- - - - - - 2009 89 38 00iнший
- - - [2009 89 5]з числом Брiкса не бiльш як 67:
- - - - [2009 89 50]сiк грушевий:
- - - - - 2009 89 50 00вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
- - - - - [2009 89 61]iнший:
- - - - - - 2009 89 61 00з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
- - - - - - 2009 89 63 00з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
- - - - - - 2009 89 69 00який не мiстить доданого цукру
- - - - [2009 89 7]iнший:
- - - - - [2009 89 71]вартiстю бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор:
- - - - - - 2009 89 71 00сiк з вишень або черешень
- - - - - - 2009 89 73 00соки з тропiчних плодiв
- - - - - - 2009 89 79 00iншi
- - - - - [2009 89 8]iншi:
- - - - - - [2009 89 85]з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:
- - - - - - - 2009 89 85сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - - 2009 89 85 10сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви
- - - - - - - - 2009 89 85 90iншi
- - - - - - - 2009 89 86 00iншi
- - - - - - [2009 89 88]з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:
- - - - - - - 2009 89 88 00сiк тропiчних плодiв
- - - - - - - 2009 89 89 00iншi
- - - - - - [2009 89 9]який не мiстить доданого цукру:
- - - - - - - 2009 89 96 00сiк з вишень або черешень
- - - - - - - 2009 89 97сiк тропiчних плодiв:
- - - - - - - - 2009 89 97 10концентрований
- - - - - - - - 2009 89 97 20натуральний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - - - - 2009 89 97 90iншi
- - - - - - - 2009 89 99iншi:
- - - - - - - - 2009 89 99 10концентрованi
- - - - - - - - 2009 89 99 20сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
- - - - - - - - 2009 89 99 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.