Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 21Рiзнi харчовi продукти
2105 00Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао:
-2105 00 10без вмiсту молочних жирiв або з вмiстом менш як 3 мас.% молочних жирiв:

- - 2105 00 10 10фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї 2106 90 98 60
- - 2105 00 10 90iнше


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.