Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2204Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:
-[22042]iншi вина; виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту:
--2204 21у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
---[2204210]вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурi 20 град.С, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю:

- - - - 2204 21 06 00з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)
- - - - 2204 21 07 00з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)
- - - - 2204 21 08 00iншi сортовi вина
- - - - 2204 21 09 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.