Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2204Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:
-2204 30iнше виноградне сусло:

- - 2204 30 10 00в процесi бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту
- - [2204 30 9]iнше:
- - - [2204 30 92]густиною 1,33 г/см3 або менше при температурi 20 град.С i з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об.%:
- - - - 2204 30 92 00концентроване
- - - - 2204 30 94 00iнше
- - - [2204 30 96]iншi:
- - - - 2204 30 96 00концентроване
- - - - 2204 30 98 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.