Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2205Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних речовин:
-2205 10у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

- - 2205 10 10 00з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше
- - 2205 10 90 00з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.