Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2207Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:

- 2207 10 00спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше:
- - 2207 10 00 10для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
- - 2207 10 00 90iншi
- 2207 20 00спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:
- - 2207 20 00 10бiоетанол
- - 2207 20 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.