Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2208Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:
-2208 70лiкери i солодкi наливки:

- - 2208 70 10 00у посудинах мiсткiстю 2 л або менше
- - 2208 70 90 00у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.