Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 23Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
2302Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi:
-2302 10кукурудзянi:

- - 2302 10 10 00з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. %
- - 2302 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.