Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 23Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
2303Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi:
-2303 20буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру:

- - 2303 20 10 00буряковий жом
- - 2303 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.