Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 23Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
2309Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:
-2309 90iншi:
--[2309903]iншi, включаючи попереднi сумiшi (премiкси):
---[2309909]iншi:

- - - - 2309 90 91 00буряковий жом з добавкою меляси
- - - - 2309 90 96iншi:
- - - - - 2309 90 96 10попереднi сумiшi (премiкси)
- - - - - 2309 90 96 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.