Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2506Кварц (крiм природних пiскiв); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

- 2506 10 00 00кварц
- 2506 20 00 00кварцит


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.