Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2513Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:

- 2513 10 00 00пемза
- 2513 20 00 00наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.