Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2518Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломiтова набивна сумiш:
-2518 20 00доломiт, кальцинований або спечений:

- - 2518 20 00 10iз середнiм дiаметром частинок менш як 0,3 мм
- - 2518 20 00 90iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.