Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 26Руди, шлак i зола

2601Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит:
2602 00 00 00Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт
2603 00 00 00Руди та концентрати мiднi
2604 00 00 00Руди та концентрати нiкелевi
2605 00 00 00Руди та концентрати кобальтовi
2606 00 00 00Руди та концентрати алюмiнiєвi
2607 00 00 00Руди та концентрати свинцевi
2608 00 00 00Руди та концентрати цинковi
2609 00 00 00Руди та концентрати олов'янi
2610 00 00 00Руди та концентрати хромовi
2611 00 00 00Руди та концентрати вольфрамовi
2612Руди та концентрати урановi або торiєвi:
2613Руди та концентрати молiбденовi:
2614 00 00Руди та концентрати титановi:
2615Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:
2616Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:
2617Iншi руди та концентрати:
2618 00 00 00Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв
2619 00Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:
2620Шлак, зола та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв), що мiстять миш'як, метали aбо їх сполуки:
2621Iншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства:


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.