Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 26Руди, шлак i зола
2619 00Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:

- 2619 00 20 00вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю
- 2619 00 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.