Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2701Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля:
-[27011]вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване:
--2701 12бiтумiнозне вугiлля:

- - - 2701 12 10 00коксiвне вугiлля
- - - 2701 12 90 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.