Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2707Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:
-2707 20 00толуол:

- - 2707 20 00 10для використання як паливо
- - 2707 20 00 90для iнших цiлей


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.