Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2707Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:
-2707 50 00iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250 град.С за методом ISO 3405, (еквiвалентним методу АSTM D 86):

- - 2707 50 00 10для використання як паливо
- - 2707 50 00 90для iнших цiлей


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.