Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2711Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:
-[27111]скрапленi (зрiдженi):
--2711 12пропан:
---[2711129]iнший:

- - - - 2711 12 91 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - 2711 12 93 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00
- - - - [2711 12 94]для iнших цiлей:
- - - - - 2711 12 94 00чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 %
- - - - - 2711 12 97 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.