Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2712Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi:
-2712 10вазелiн нафтовий (петролатум):
--2712 10 90iнший:

- - - 2712 10 90 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 2712 10 90 90iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.