Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2713Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:
-[27131]кокс нафтовий:

- - 2713 11 00 00некальцинований
- - 2713 12 00 00кальцинований

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.