Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2713Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:
-2713 90iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:

- - 2713 90 10 00для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803
- - 2713 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.