Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28A]ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ
-2801Фтор, хлор, бром i йод:

- - 2801 10 00 00хлор
- - 2801 20 00 00йод
- - 2801 30фтор; бром:
- - - 2801 30 10 00фтор
- - - 2801 30 90 00бром

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.