Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28A]ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ
-2805Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть:
--2805 30рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах:

- - - 2805 30 10 00сумiшi або сплави
- - - [2805 30 2]iншi:
- - - - [2805 30 20]з чистотою 95 мас. % або бiльше:
- - - - - 2805 30 20 00церiй, лантан, празеодим та самарiй
- - - - - 2805 30 30 00європiй, гадолiнiй, тербiй, диспрозiй, гольмiй, ербiй, тулiй, iтербiй, лютецiй та iтрiй
- - - - - 2805 30 40 00скандiй
- - - - 2805 30 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.