Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28B]КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ
-2811Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:
--[28112]iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:
---2811 29iншi:

- - - - 2811 29 05 00дiоксид сiрки
- - - - 2811 29 10 00триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку
- - - - 2811 29 30 00оксиди азоту
- - - - 2811 29 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.