Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28E]СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ
-2833Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
--[28332]iншi сульфати:

- - - 2833 21 00 00магнiю
- - - 2833 22 00 00алюмiнiю
- - - 2833 24 00 00нiкелю
- - - 2833 25 00 00мiдi
- - - 2833 27 00 00барiю
- - - 2833 29iншi:
- - - - 2833 29 20 00кадмiю; хрому; цинку
- - - - 2833 29 30 00кобальту; титану
- - - - 2833 29 60 00свинцю
- - - - 2833 29 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.