Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28E]СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ
-2834Нiтрити; нiтрати:
--[28342]нiтрати:

- - - 2834 21 00 00калiю
- - - 2834 29iншi:
- - - - 2834 29 20 00барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю; свинцю
- - - - 2834 29 40 00мiдi
- - - - 2834 29 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.