Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28E]СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ
-2835Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:
--[28352]фосфати:

- - - 2835 22 00 00моно- або динатрiю
- - - 2835 24 00 00калiю
- - - 2835 25 00 00гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю)
- - - 2835 26 00 00iншi фосфати кальцiю
- - - 2835 29iншi:
- - - - 2835 29 10 00триамонiю
- - - - 2835 29 30 00тринатрiю
- - - - 2835 29 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.