Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28F]IНШI ПРОДУКТИ
-2849Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:
--2849 90iншi:

- - - 2849 90 10 00бору
- - - 2849 90 30 00вольфраму
- - - 2849 90 50 00алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану
- - - 2849 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.