Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2901Вуглеводнi ациклiчнi:

- - 2901 10 00насиченi:
- - - 2901 10 00 10бутан, iзобутан
- - - 2901 10 00 90iншi
- - [2901 2]ненасиченi:
- - - 2901 21 00 00етилен
- - - 2901 22 00 00пропен (пропiлен)
- - - 2901 23 00 00бутен (бутилен) та його iзомери
- - - 2901 24 00 00бута-1,3-дiєн та iзопрен
- - - 2901 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.