Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2932Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню:
--[29329]iншi:

- - - 2932 91 00 00iзосафрол
- - - 2932 92 00 001-(1,3-бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он
- - - 2932 93 00 00пiперональ
- - - 2932 94 00 00сафрол
- - - 2932 95 00 00тетра-гiдроканабiноли (всi iзомери)
- - - 2932 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.