Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29J]ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ
-2937Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi з ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони:
--[29371]полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:

- - - 2937 11 00 00соматотропiн, його похiднi та структурнi аналоги
- - - 2937 12 00 00iнсулiн та його солi
- - - 2937 19 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.