Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29J]ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ
-2937Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi з ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони:
--[29372]стероїднi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:

- - - 2937 21 00 00кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогiдрокортизон)
- - - 2937 22 00 00галогенованi похiднi кортикостероїдних гормонiв
- - - 2937 23 00 00естрогени та прогестини
- - - 2937 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.