Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3005Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:

- 3005 10 00 00перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)
- 3005 90iншi:
- - 3005 90 10 00вата та вироби з вати
- - [3005 90 3]iншi:
- - - [3005 90 31]з текстильних матерiалiв:
- - - - 3005 90 31 00марля та вироби з марлi
- - - - 3005 90 50 00iншi
- - - 3005 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.