Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 31Добрива
3103Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:

- [3103 1]суперфосфати:
- - 3103 11 00 00iз вмiстом 35 мас.% або бiльше пентаоксиду дифосфору (P2O5)
- - 3103 19 00 00iншi
- 3103 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.