Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3210 00Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри:

- 3210 00 10олiйнi фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури):
- - 3210 00 10 10фарби, емалi
- - 3210 00 10 90iншi
- 3210 00 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.