Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3214Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо:

- 3214 10замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення); iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт:
- - 3214 10 10замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики:
- - - 3214 10 10 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3214 10 10 90iншi
- - 3214 10 90шпаклiвки для малярних робiт:
- - - 3214 10 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3214 10 90 90iншi
- 3214 90 00iншi:
- - 3214 90 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 3214 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.