Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 33Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3302Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв:
-3302 10для використання у харчовiй промисловостi або для виробництва напоїв:
--[3302101]для використання у виробництвi напоїв:

- - - [3302 10 10]препарати, що мiстять усi ароматизуючi компоненти, якi надають смак чи аромат, що характеризують напiй:
- - - - 3302 10 10 00iз вмiстом бiльш як 0,5 об.% спирту
- - - - [3302 10 21]iншi:
- - - 3302 10 40 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.