Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3501Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:
-3501 10казеїн:

- - 3501 10 10 00для виробництва регенерованих текстильних волокон
- - 3501 10 50 00для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин
- - 3501 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.