Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3501Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:
-3501 90iншi:

- - 3501 90 10 00казеїновi клеї
- - 3501 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.