Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3505Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:

- 3505 10декстрини та iншi модифiкованi крохмалi:
- - 3505 10 10 00декстрини
- - [3505 10 5]iншi модифiкованi крохмалi:
- - - 3505 10 50 00крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi)
- - - 3505 10 90 00iншi
- 3505 20клеї:
- - 3505 20 10 00iз вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 30 00iз вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 50 00iз вмiстом 55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
- - 3505 20 90 00iз вмiстом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.