Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3507Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй:

- 3507 10 00 00реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)
- 3507 90iншi:
- - 3507 90 30 00лiпопротеїнлiпаза, лужна протеаза Aspergillus
- - 3507 90 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.