Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 36Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали

3601 00 00 00Порохи
3602 00 00 00Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв
3603 00Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:
3604Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби:
3605 00 00 00Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
3606Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до цiєї групи:


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.