Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 36Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
3603 00Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:

- 3603 00 10шнури вогнепровiднi; шнури детонуючi:
- - 3603 00 10 10шнури вогнепровiднi
- - 3603 00 10 90шнури детонуючi
- 3603 00 90iншi:
- - 3603 00 90 10ударнi капсулi
- - 3603 00 90 20детонуючi капсулi
- - 3603 00 90 30детонатори електричнi
- - 3603 00 90 40запали
- - 3603 00 90 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.