Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3802Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:

- 3802 10 00 00вугiлля активоване
- 3802 90 00iншi:
- - 3802 90 00 10глина вiдбiлювальна
- - 3802 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.