Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3805Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента:

- 3805 10скипидар живичний, деревний або сульфатний:
- - 3805 10 10 00скипидар живичний
- - 3805 10 30 00скипидар деревний
- - 3805 10 90 00скипидар сульфатний
- 3805 90iншi:
- - 3805 90 10 00соснова олiя
- - 3805 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.