Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3809Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-3809 10на основi крохмалистих речовин:

- - 3809 10 10 00iз вмiстом цих речовин менш як 55 мас.%
- - 3809 10 30 00iз вмiстом цих речовин 55 мас.% або бiльше, але менш як 70 мас.%
- - 3809 10 50 00iз вмiстом цих речовин 70 мас.% або бiльше, але менш як 83 мас.%
- - 3809 10 90 00iз вмiстом цих речовин 83 мас.% або бiльше


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.