Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3817 00Алкiлбензоли змiшанi та алкiлнафталiни змiшанi, крiм продуктiв товарної позицiї 2707 або 2902:

- 3817 00 50 00алкiлбензол лiнiйний
- 3817 00 80 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.