Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3820 00 00Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi:

- 3820 00 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- 3820 00 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.