Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38247]сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану:

- - 3824 71 00 00з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), з вмiстом або без вмiсту гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs)
- - 3824 72 00 00з вмiстом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанiв
- - 3824 73 00 00з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs)
- - 3824 74 00 00з вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), з вмiстом або без вмiсту перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs)
- - 3824 75 00 00з вмiстом тетрахлориду вуглецю
- - 3824 76 00 00з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)
- - 3824 77 00 00з вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану
- - 3824 78з вмiстом перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs):
- - - 3824 78 10 00тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану та пентафторетану
- - - 3824 78 20 00тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану
- - - 3824 78 30 00тiльки з вмiстом дифторметану та пентафторетану
- - - 3824 78 40 00тiльки з вмiстом дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану
- - - 3824 78 80 00з вмiстом ненасичених гiдрофторвуглеводнiв
- - - 3824 78 90 00iншi
- - 3824 79 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.